Samen bepalen en ontwikkelen
Eigenkracht, kantelen, doe-democratie, burgers aan het stuur, regie aan de cliënt… Tal van nieuwe concepten die aangeven dat organisaties niet langer over mensen willen beslissen, maar samen met hen willen bepalen en ontwikkelen. Het zijn mooie woorden en het verlangen om op een andere manier te werken is oprecht, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Want als het gewoon gebeurt dat mensen zelf initiatief nemen dan hebben organisaties daar vaak nog geen antwoord op.

Ga het doen
Effectief veranderen vraagt volgens Het Ministerie van Onverwachte Zaken om twee zaken: nieuw vermogen ontwikkelen enerzijds en het doorbreken van belemmerende patronen anderzijds. Dat eerste laat ik over aan goede opleidingen, sprekers en trainers. Met het tweede wil ik aan de slag. Hoe breng je dat wat je hebt ontdekt en geleerd over een veranderende samenleving in de praktijk? Hoe kan je gewoon doen wat nodig is voor goede initiatieven? Wat voor een afwegingskaders hanteren we? Hoe organiseer je daarvoor steun van collega’s en het management? We komen er alleen maar achter door het te gaan doen met een klein groepje in een paar projecten.

Powerrr to the kiemen
Ervaringen uit de werkpraktijk (opgaven, overleggen, participatieprojecten) vormen de basis om met elkaar te experimenteren, ervaren, reflecteren en opnieuw te proberen. Kiemen voor de gewenste veranderingen zijn al aanwezig in de organisatie. Er zijn al mensen die nieuw gedrag aan het uitproberen zijn of willen ontplooien. Door te speuren naar de kiemen, ze met elkaar te verbinden en door samen te leren begrijpen welke patronen nieuw gedrag belemmeren, kunnen deze mensen elkaar inspireren en versterken. Zo ontstaat een aanstekelijk collectief dat muren door kan breken en andere collega’s kan aanmoedigen om mee te doen. Ik help het proces begeleiden en ontsluit geleerde lessen en goede voorbeelden voor de rest van de organisatie.

Foto gemaakt door: SimonQ cc
Foto gemaakt door: SimonQ cc

Referentie
Van september 2014 tot april 2015 was ik een van de begeleiders van de Mag Stad? Academie in Amsterdam West. Twynstra Gudde heeft samen met social designer Tabo Goudswaard Mag Stad? ontwikkeld, een plek om initiatieven die genomen worden door inwoners en ondernemers verder te brengen. Deze eerdere ervaringen boden de kans om samen de volgende stap te zetten in de Mag Stad? Academie. 22 deelnemende ambtenaren gingen aan de slag met 6 projecten om deze gedurende 8 maanden zo ver mogelijk te brengen. We hebben veel ontdekt over wat er wel en niet werkt in participatietrajecten. Het was een bijzondere opdracht!

Een van de voorbeelden uit het theorie-examen van de Mag Stad?
Een van de voorbeelden uit het theorie-examen van de Mag Stad?