Gelabeld leiderschap

Nieuwe plannen! Onderzoek generatie Y

Generatie Y. Geboren na 1975. Snel, slim, kritisch en trouw aan onszelf. We zijn niet meer de allerjongste generatie op de werkvloer. In de bedrijven waarin we werken komen we op leidinggevende posities. We willen van invloed zijn. We zijn ambitieus en idealistisch en willen niet bijdragen aan de status quo. We willen meepraten, gehoord worden en ertoe doen. Tegelijkertijd associëren we leiderschap met zware verantwoordelijkheden op je schouders nemen. Met burn-out. Als iets waarbij het lastig is om bij jezelf te blijven of waarachtig te blijven. Of gewoon om het leuk te houden. En als we concessies moeten doen aan onze eigenheid dan vertrekken we, of haken we mentaal af. We hebben een tweeslachtige houding tegenover leiderschap. We blijven op de drempel staan met onze mooie plannen en idealen. Deze tijd vraagt om kwaliteiten van generatie Y. Laten we instappen!

Really cool waterslides

Samen met Petra Kerstens van Twynstra Gudde wil ik (vanuit het Ministerie van Onverwachte Zaken) onderzoek doen naar hoe generatie Y leiding gaat nemen. Spannend want we zijn zelf ook onderzoeksobject! We zijn al veel langer gegrepen door het generatieperspectief en willen de collectieve kracht van Y’ers en de dynamiek tussen generaties gebruiken om een antwoord te vinden op de vraag hoe wij leiding gaan nemen.

In de tijd en het leiderschap van de babyboomers (1945 tot 1960) waren idealen, visie en vrijheid belangrijke begrippen. Zij stonden ergens voor en gingen door roeien en ruiten om dat te bereiken. De generatie X, die nu op de meeste plekken de leiding heeft (geboren tussen 1960 en 1975), doet dat vanuit een zakelijker perspectief. Niet lullen maar poetsen. Beide leiderschapsstijlen lijken generatie Y af te schrikken, maar een antwoord op hoe dan wel hebben we niet gevonden. En dat is zonde, want als wij als generatie niet onze plek in gaan nemen dan gaat kracht van de dynamiek tussen de generaties verloren.

Petra en ik hebben een experimenteel, onaf, verrassend plan gemaakt om te onderzoeken hoe generatie Y leiding gaat nemen, waar we tegenaan lopen in de bedrijven waarin we werkzaam zijn en hoe we samen met de andere generaties blokkades weg kunnen nemen om de kracht van alle generaties meer te laten stromen. Het is een leiderschapsonderzoek en een Management Developmentprogramma in één. We zoeken negen organisaties die met vijf Y’ers (mensen op managementposities of die daarnaartoe aan het groeien zijn) willen meedoen. Daarnaast zoeken we per organisatie een of twee X’ers of Babyboomers die het collectief van vijf wil helpen sparren, scherp houden, aanmoedigen. Mensen met ervaring en beslisbevoegdheid die ervoor kunnen zorgen dat het niet blijft bij onderzoeksresultaten maar die er samen met de Y’ers voor willen zorgen dat de opbrengsten van het onderzoek en experimenten met nieuw gedrag duurzaam resultaat opleveren voor alle deelnemende partijen. Naast de organisaties zoeken we vijf zzp’ers omdat steeds meer Y’ers (een tijdje) kiezen voor een loopbaan als zelfstandige. We willen in februari 2016 van start gaan en in mei 2016 afronden.

De komende weken gaan we ons plan uittesten bij mogelijke deelnemers aan het onderzoek. En ook onderzoeken wat organisaties het waard vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn, overpeinzingen over generatie Y en leiderschap hebben of mensen voor ons weten die we zeker moeten spreken. Laat het weten!